SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Zmena základnej náhrady za 1 km pri použití osobného motorového vozidla od 1.6.2019 je 0,193 €

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 143/2019 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách upravuje nové sumy základných náhrad. Zmena nastáva po desiatich rokoch. Zvýšené sumy týchto cestovných náhrad sú účinné od 1. júna 2019.

V Zbierke zákonov č. 143/2019 Z. z. bolo dňa 29. mája 2019 zverejnené Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách:


OPATRENIE č. 143/2019 Z. z.

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 15. mája 2019

o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


§ 1


Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre


a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,053 eura,


b) osobné cestné motorové vozidlá je 0,193 eura.