SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

16. Svetová gymnaestráda, 7.-13.7.2019, Dornbirn / AUT

Najväčšie podujatie organizované FIG je Svetová gymnaestráda. Podujatie 2x väčšie ako Olympijské hry, s celkovým počtom účastníkov viac ako 18 000 zo 65 krajín. Je úžasné, že gymnasti z celého sveta, zo všetkých kontinentov sa strenú na jednom mieste a svojim cvičením oslavujú pohyb, gymnastiku, stretnutia, radosť a podporujú jeden druhého počas prezentácií. Toto je filozofia gymnastiky pre všetkých a Svetovej gymnaestrády. 

Slovensko má zastúpenie na Svetovej gymnasestráde v celkovom počte 165 účastníkov v 3 skupinách. Najpočetnejšou je skupina zo Sokolskej únie Slovenska v počte 130 účastníkov, Diamant Košice 16 účastníkov a 17 účastníkov z RTVŠ MIX Spišská Nová Ves. Výpravu vedie prezident SGF Ján Novák, prvé skúsenosti bude zbierať koordinátorka pre GpV Mária Andrejkovičová. 

Naše skupiny sa budú prezentovať hromadnoju skladbou SPOLU, ktorú odprezentujeme spoločne s Českou delegáciou. Táto skladba bude tiež súčasťou programu záverečného ceremoniálu. Ostatné dve skupiny sa predstavia vystúpeniami v meste.