SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Zvýšenie súm stravného od 1. 7. 2019

Sumy stravného pre  pracovné cesty sa zvýšia nasledovne:

pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,80 eura na 5,10 eura,

pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,10 eura na 7,60 eura,

pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,90 eura na 11,60 eura.