SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Tréningový kemp v športovom aerobiku, Latina

Európska gymnastická únia organizuje každoročne v talianskej Latine tréningový kemp pre mládež v športovom aerobiku ( 11 - 17 rokov ), ktorého súčasťou je aj trénerský kurz. V tomto roku sa kemp koná  v dňoch 14.-20. júla 2019 a zúčastňuje sa ho  11 pretekárok a 2 trénerky zo SGF.

Slovenská výprava je v počte pretekárok: 2 z KŠA Nitra, 9 z  Inter aerobic Bratislava. Trénerský dozor vykonáva Niki Szabóová, trénerka KŠA Nitra a Katarína Šanková, trénerka z Inter aerobic  Bratislava. Na trénerskom kurze particuje  Michaela Muchová.


A v pozícii expertky sa  na trénerskom kurze predstavuje Oľga Kyselovičová, členka technickej komisie ŠA UEG. 


Niki Szabóová ,,Výprava dorazila v poriadku. Dievčatá majú za sebou 1.den tréningov. Sú snaživé a disciplinované. Majú možnosť naučiť sa nové prípravné cvičenia na cvičebné tvary vyššej obtiažnosti. Aj pre trénerov sú treningové jednotky obohacujúce.´´