SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Tréningový kemp UEG v športovom aerobiku, Latina 2019

Tréningový kemp UEG, organizovaný Technickou komisiou UEG v športovom aerobiku a Talianskou gymnastickou federáciou bol v Latine a opäť za účasti aj slovenských aerobičiek. V tomto roku sa ho zúčastňuje takmer stovka pretekárov a trénerov z 12 krajín.

Našim dievčatám sa darilo dobre. Na tréningoch boli snaživé a disciplinované. Boli rozdelené do 6 skupín pod vedením výborných medzinárodných trénerov: Christophe Devillaine (FRA) ich učíil cvičebné tvary z dynamickej a statickej sily, Vladislav Oskner (RUS) skoky, Marianna Mezei (ROU) sa s veľkým dôrazom venovala technickému predvedeniu cvičebných tvarov vyžadujúcich rovnováhu a flexibilitu. Veľkou inšpiráciou a vzorom pre dievčatá bola Sara Moreno  - viacnásobná majsterka sveta (ESP), ktorá mala na starosti choreografie; s Lefki Ferentinou (GRE) testujú svoju kondíciu; Antonio Barone a Monica Darone (ITA) mali hodiny, ktoré vychádzajú z klasického a džezového tanca a na spestrenie využívajú aj  rôzne náčinie.


  Medzinárodného trénerského kurzu sa tento rok účastnila Michaela Muchová, pod vedením viacerých expertov, medzi ktorých patrí aj predsedníčka sekcie športového aerobiku Oľga Kyselovičová. 


    Z trénerov sa kempu účastnila aj Katarína Šanková z Inter  aerobic Bratislava. 


    Celý kemp prebiehal v príjemnom priateľskom duchu a bol pre pre trénerov aj  dievčatá  veľmi obohacujúci.