SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

K okrúhlemu jubileu prajeme všetko najlepšie!

V knihe života sa bývalej gymnastke, trénerke, rozhodkyni a funkcionárke pani Janke Riečanovej otvára 70. strana! ĎAKUJEME za roky venované športu a k tomuto nádhernému sviatku prajeme z hĺbky srdca všetko najlepšie.
Viac o p. Janke Riečanovej v obsahu článku. 
Jana Riečanová
nar. 8.8.1949, Viničné

od r. 1961 členka TJ Slávia SVŠT /STU  Bratislava, pretekárka  športovej gymnastiky,  r. 1967-68 modernej gymnastiky
- od r. 1972 trénerka III. triedy,  od r. 1977 – 2005 trénerka II. triedy
-  od r. 1973 rozhodkyňa III. triedy, od r. 1984 II. triedy, od r. 1990 I.triedy,  v r. 1996-2000 medzinárodná rozhodkyňa s breveto
- od r. 1970 vo výbore MG TJ Slávia STU, v rokoch 1989 – 2014 predsedníčka oddielu MG TJ Slávia STU
- od r.1972 predsedníčka ŠTK MG na MV ČSZTV v Bratislave, r.1972-75 plénum MV ČSZTV v Bratislave
- r. 1981-1992 členka pléna zväzu MG ÚV ČSTV v Prahe
- r.1993-2005 rada predsedov AŠZ/Prezídium KŠZ SR, r. 2000-2004 členka kontrolnej komisie KŠZ SR
- od r. 1970-1981 členka Predsedníctva SZMG, r. 1981-1993 podpredsedníčka SZMG, r. 1993-2009 viceprezidentka SZMG   
  
Ocenenia:
- r.1983 – Zásluhy o rozvoj telesnej výchovy a športu III. stupňa
- r.1984- Čestný odznak ÚV ČSTV