SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Sústredenie reprezentačného úseku AG1 v ŠA

Tohtoročné letné sústredenie starších žiačok v športovom aerobiku sa konalo 5. – 8.8.2019 na východe Slovenska v Prešove,  pod vedením zodpovedných tréneriek Karin Danielovej a Petry Tomkovej.

Sústredenia sa zúčastnilo 8 pozvaných pretekárok, Hanka Adámeková sa osobných dôvodov sústredenia nezúčastnila (pozvánka v prílohe). Sústredenie prebiehalo podľa naplánovaného harmonogramu, počas dní piatok – pondelok (2.-5.8.2019) v Prešove. 

  Cieľom sústredenia bola kontrola a zvyšovanie kondičnej úrovne dievčat pre všeobecné a špeciálne zameranie. Na sústredení boli využívané najmä metódy cvičenia s vlastnou váhou a prípravné cvičenia, zamerané na cvičebné tvary obťažnosti všetkých skupín. Pretekárky zvládali záťaž dvojfázových tréningových jednotiek. Počas sústredenia nedošlo k zraneniu a správanie pretekárok bolo disciplinované. 

Súčasťou sústredenia bola diagnostika zloženia tela a dynamiky dolných končatín, v diagnostickom centre Fakulty športu v Prešove. Prvotnými výstupmi zo sústredenia sú nedostatky úrovne silových schopností a dysbalancií tela, chápané na individuálnej úrovni niektorých pretekárok, o ktorých boli upovedomení ich kluboví tréneri. 

Novozaradená pretekárka Tamara Pagáčová sa kvalitne zaradila do kolektívu reprezentačného úseku, čo potvrdzovala svojou kondičnou pripravenosťou. Trénerky boli spokojné s prácou a prístupom pretekárok počas sústredenia. 

Najbližšie spoločné sústredenie čaká pretekárky od 11-15.8.2019 v Liptovskom Jáne a následne v septembri, kde bude cieľom kontrola súťažných zostáv, pred druhým súťažným polrokom.