SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Trénerský kurz športového aerobiku v Latine, Taliansko

V dňoch 14. až 20. júla 2019  úspešne absolvovala  Michaela Muchová trénerský kurz športového aerobiku v  Talianskej Latine . 

Trénerský kurz trval od pondelka do piatku pod vedením lektorov z Nemecka, Talianska, Slovenka, Ruska a Rumunska.  Muchová ,,Kurz mi priniesol veľa prospešných a nových poznatkov z oblasti anatómie, biochémie, v oblasti plánovania treningového cyklu a tak tiež nových prípravných cvičení cvičebných tvarov aerobicu. Kurz bol ukončený pisomným testom, prezentaciou choreografie a prezentaciou prípravných cvičení konkrétneho prvku. O absolvolaní kurzu sme obdržali diplom."