SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

!!! OZNAM - ANTIDOPING !!!

Oznamujeme, že na  web stránke SGF, v sekcii SGF bola vytvorená podsekcia ANTIDOPING, kde nájdete prehľad dôležitých informácií o antidopingu.
link je zverejnený nižšie