SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Sústredenie reprezentačného úseku JUNIORKY a SENIORKY SR v športovom aerobiku, Bratislava

V dňoch 6.-8.9. 2019 sa podľa plánu  uskutočnilo ďalšie sústredenie reprezentačných úsekov junioriek a senioriek v športovom aerobiku. 

Pohybové štúdio a gymnastickú telocvičňu FTVŠ UK zaplnilo všetkých 12 pozvaných dievčat zo štyroch klubov.  Dve pretekárky sa ospravedlnili Sýkorová  Frederika z KŠA Nitra– neprítomná pre školské povinnosti dňa 6.9., Sivá Kristína z Inter aerobic Bratislava – neprítomná  dňa 7.9. 2019 zo zdravotných  dôvodov.


Cieľom sústredenia bola kontrola výkonnosti (zameraná na rovnováhu a výbušnú silu - testovanie v diagnostickom laboratóriu), zdokonaľovanie technickej pripravenosti a zvýšenie úrovne kondície. Nabitý program osviežila aj prítomnosť odborníčky na klasický tanec – Mgr. Kristíny Hižnayovej, PhD., ktorá „potrápila“ dievčatá s gracióznym držaním tela a tanečnými etudami nevyhnutnými pre estetiku prejavu.