SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Všetko najlepšie k životnému jubileu pán Lemesányi

K dnešnému významnému jubileu - 80 rokov Vám Slovenská gymnastická federácia  praje všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a do ďalších rokov veľa sily, humoru a optimizmu.