SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Kondičná príprava - pozvánka na konferenciu

Národné športové centrum v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava pozýva športových odborníkov na konferenciu s tématikou Kondičná príprava.

Termín:               25. októbra (piatok) od 8:00 do 16:00
Miesto:               Aula prof. Stráňaia FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Cieľová skupina: športoví odborníci, tréneri, kondiční tréneri
Poplatok:            20,00 EUR na osobu

v prílohe nižšie nájdete program a všetky potrebné informácie