SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Sústredenie reprezentačného úseku AG1 v ŠA, 21.- 22.09. 2019 

Reprezentačného sústredenia starších žiačok v športovom aerobiku, ktoré sa konalo 20. - 22.09. 2019 v  Bratislave sa zúčastnili pozvané pretekárky pod vedením zodpovednej trénerky Kariny Danielovej a Petry Tomkovej. 

Sústredenie prebiehalo podľa naplánovaného harmonogramu sobota – nedeľa. Prvý deň sústredenia bol venovaný cvičebným tvarom obtiažnosti a kontrole súťažných zostáv. Druhý deň sústredenia doobeda bol venovaný súťažným zostavám, kde poradie pretekárok bolo losované podobne ako na súťaži a pre navodenie súťažného prostredia sme využili prítomnosť rozhodkyne Petry Tomkovej, ktorá hodnotila techniku. Poobedňajší tréning bol venovaný gymnastickému tréningu, kde sme použili švihadlá a lopty.