SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Školenie trénerov I. stupňa GpV, 2. časť, 20.-22.9.2019, Prievidza

Záujemci o kvalifikáciu trénera I. stupňa v gymnastike pre všetkých sa opäť stretli v gymnastickej telocvični GK Elán Prievidza, aby dokončili 2. časť špeciálnej časti. Celý kurz absolvovalo 45 nádejných trénerov z celého Slovenska a rôznych druhov gymnastických športov.

Obsahom školenia je najmä predstavenie filozofie gymnastiky pre všetkých, aktivity, ktoré v gymnastike pre všetkých vykonávame na Slovensku, v Európe, ale aj celosvetové podujatia, gymnastické pohybové vzory, gymnastické náradia a práca s hudbou a tvorba pohybovej skladby. Účastníci kurzu boli počas obidvoch častí veľmi aktívni a tvoriví, výsledkom čoho boli praktické prezentácie pohybových skladieb, ktoré boli veľmi pekné a kreatívne. 

Kurz bol ukončený skúškami, ktoré sa skladali z teoretického testu a praktických výstupov.

Poďakovanie patrí Gymnastickému klubu Elán Prievidza, ktorý pre účastníkov kurzu pripravil vynikajúce podmienky a počas obidvoch častí po organizačnej stránke zabezpečovali chod kurzu Edita Ertlová a Oľga Čičmancová. Prvú časť kurzu s nami absolvovala aj predsedníčka GK Elán Prievidza Natália Plevková Svitková, ktorá si počas druhej časti plnila materské povinnosti. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj školiteľkám Márii Kotríkovej, Dagmare Strmenskej a Barbare Minárikovej, ktoré viedla predsedníčka sekcie GpV SGF Monika Šišková.