SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Parkour - športové odvetvie SGF

V roku 2018 prijala SGF do rodiny športových odvetví, ktoré zastrešuje aj parkour. Stalo sa tak v nadväznosti na vývoj v Medzinárodnej gymnastickej federácie, do ktorej bol parkour taktiež prijatý v roku 2018. 

SGF má veľký záujem zabezpečiť klubom, ktoré sa parkouru na Slovensku venujú podmienky na rozvoj tohto športu zastrešením klubov, zabezpečením vzdelávania pre trénerov aj rozhodcov, ale aj vytvorením systému súťaží doma, ale aj účasti na súťažiach v zahraničí. 

Pozývame všetkých záujemcov o spoluprácu so Slovenskou gymnastickou federáciou na stretnutie dňa 30.10.2019 o 15:00 v Bratislave, v Dome športu. Pozvánku nájdete v prílohe.