SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Festival gymnastiky a tanca, 18.10.2019, Košice

Štvrtý ročník prehliadky pohybových skladieb v Košiciach bol plný krásnych skladieb a dobrej nálady. Prehliadky sa zúčastnilo 8 klubov, z toho 2 kluby z Maďarska. V 16 skladbách sa predstavilo takmer 200 vystupujúcich. Okrem toho diváci mohli vydieť 3 exibičné vystúpenia dievčat z Gymnastik Košice a 3 vystúpenia dievčat z Tanečného štúdia Adriany Vrbovej.

Organizujúci klub Diamant Košice pripravil v športovej hale pri SOUŠ na Ostrovského ulici výborné podmienky. Všetci účatníci dostali od mesta Košice krásne medaily a účastnícky diplom. SGF zabezpečila pre každý klub pohár a celkovú novú vizualizáciu, ktorá celý Festival graficky zjednotila. Po prvýraz bol najlepšej skladbe udelený "Pohár prezidenta SGF", ktorý si odniesla skladba Las Vegas z Tiszagym Taszaújváros autoriek Vandy Haisz a Évy Madár.