SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Zoznam zakázaných látok 2020

Antidopingová agentúra SR pripravila slovenskú verziu Zoznamu zakázaných látok a metód 2020.
viď príloha nižšie