SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

1. stretnutie k revitalizácii základného programu

V Bardejove sa dňa 19.10.2019 uskutočnilo 1. stretnutie  zástupcov klubov , trénerov, rozhodcov Základného programu MG. Záujem o stretnutie prejavilo 14 klubov z celého Slovenska. Počas roka 2020 bude prebiehať revízia dokumentov a štruktúry Základného programu s platnosťou na olympijský cyklus 2021-2024. 

...Obsah článku...