SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Oblastné kolá v kategórii C a postup na Slovenský pohár JIPAST C

Druhé oblastné kolá v súťaži kategórie C sa konali v sobotu 27.10. v troch mestách: Bratislava, Prievidza a Košice.  Všetky 3 súťaže boli veľmi dobre zorganizované s hladkým priebehom. 

Na oblastných kolách sa môžu zúčastniť pretekárky všetkých vekových kategórií vrátane slniečok. Na základe výsledkov a podľa vopred stanoveného kľúča je vypracovaný postup na druhé kolo Slovenského pohára JIPAST C, ktorý sa bude konať 9.11.2019 v Poprade. Na oblastnom kole v Bratislave súťažilo celkovo 104 pretekárok z 9 krajov, v oblasti stred, na súťaži, ktorá sa konala v Prievidzi súťažilo 145 pretekárok zo 7 klubov a na oblastnom kole sever a východ v Košiciach súťažilo 90 pretekárok z 5 klubov. Celkovo teda na oblastných kolách súťažilo 339 pretekárok z 21 klubov.


Výsledky jednotlivých oblastných kôl nájdete v termínovke pod jednotlivými kolami. 

Postup pretekárok na Slovenksý pohár JIPAST C v POprade nájdete nižšie.