SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

4. kolo Slovenského pohára Jipast, 9.11.2019, Košice

žrebovanie pretekárov
nominácia rozhodcov