SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

2. kolo Slovenského pohára JIPAST v kategórii "C", 09.11. 2019, Poprad

štratové listiny nájdete nižšie.