SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Teamgym, 23.11. 2019 Závažná Poruba

Gymnastický oddiel ŠK Závažná Poruba bol v sobotu 23.11.2019 organizátorom XIX. ročníka súťaže TEAMGYM. 

Tohto ročníka sa zúčastnilo 5 žiackych a jedno juniorské družstvo z 3 klubov: HAPPYGYM Pezinok, RTVŠ MIX Spišská Nová Ves ,ŠK Závažná Poruba. V úvode sa prítomným prihovoril starosta obce Závažná Poruba ing. Pavel Beťko  a delegát SGF Mgr. Vladimír Káčer. 


Na správnosť prevedenia gymnastických prvkov jednotlivcov s rozličnou obťažnosťou  pri akrobacii a trampolíne, jednotnosť prevedenia v rôznych cvičebných tvaroch celého družstva v pohybovej skladbe dohliadal panel rozhodcov. Súťaž prebehla podľa vopred stanoveného časového rozpisu.


Víťazný pohár a zlaté medaily si odnieslo družstvo  Happy gym Pezinok družstvo žiačok A ako aj juniorky. Strieborné boli opäť dievčatá z HAPPY GYM Pezinok družstvo B. Bronz  zostal na domácej pôde.  Početná divácka kulisa vytvorila dobrú športovú atmosféru.