SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Na podujatí Christmas Nitra 2019 dekorovali víťazky vzácni hostia

Natalia Kuzmina - prezidentka technickej komisie modernej gymnastiky FIG; Liubou Charkashyna - predsedníčka komisie športovcov FIG a bzonzová medailistka z OH 2012; Michal Martikán - slovenský vodný slalomár, víťaz dvoch OH a 16-násobný majster sveta; Žaneta Surmajová - generálna riaditeľka legislatívno-právnej sekcie MŠVVSR; Dušan Tittel - poslanec NRSR; Marián Kéry - podpredseda nitrianskeho samosprávneho kraja; Jaroslav Maček - riaditeľ Spojenej školy v Nitre; Zlata Maniačková - zástupkyňa Športového gymnázia v Nitre; Maryna Semenyuk - hlavná rozhodkyňa FIG Christmas Nitra

Foto: Z. Vicenová