SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Workshop s Nataliou Kuzminou, prezidentkou technickej komisie modernej gymnastiky FIG, zožal obrovský úspech

WORKSHOP s Nataliou Kuzminou, prezidentkou technickej komisie modernej gymnastky FIG, bol jednoducho ÚŽASNÝ! Príležitosť priamo diskutovať o pravidlách MG s tou najpovolanejšou sa nenaskytne každý deň. Sme poctení touto vzácnou návštevou a nadšení z možnosti poskytnúť informácie z prvej ruky všetkým zahraničným a slovenským rozhodkyniam a trenerkám.