SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

4. kolo Pohára federácii v športovom aerobiku , 16. - 17.11. 2019, Praha

4. kolo Pohára federácii sa tento rok konalo v hlavnom meste českej republiky v Prahe.

Preteky sa niesli v tej správnej súťažnej ale aj priateľskej atmosfére. Tradične sa táto súťaž rozdelila do dvoch dni, kedy v sobotu sa pretekalo vo vekových kategóriách staršie žiactvo, juniori a seniori.

     

V sobotu zo slovenských pretekárov hviezdila najmä seniorka Anita Lamošová (VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava), ktorá potvrdila svoje kvality v tomto roku. Medzi úspešnejších pretekárov zo Slovenska patril senior Patrik Šarkozi (KŠA Nitra), staršia žiačka Simona Sivá (Inter Aerobic Bratislava), trio starších žiačok z KŠA Nitra, aerobic dance starších žiačok z Inter Aerobic Bratislava a aerobic dance junioriek z KGŠ Slávia PU Prešov.

     V nedeľu pretekalo najmladšie žiactvo a mladšie žiactvo. Tu sa prejavili najlepšie pretekárske kvality a na stupne víťazov sa dostali pretekárky: najmladšia žiačka Lenka Gerberová (VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava), mladšia žiačka Nelly Osveldová (VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava), trio a pätica mladších žiačok z Inter Aerobic Bratislava a pätica najmladších žiačok z klubu VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava.


Posledné kolo Pohára federácii v roku 2019 bolo zároveň finálovým kolom. Preto, okrem výsledkov z aktuálnej súťaže sa vyhlasovali aj tí najlepší z celého roka. Výsledné umiestnenia sa tvorili z troch najúspešnejších výsledkov spomedzi štyroch kôl Pohára federácii 2019. V tomto roku sa dve slovenské kolá PF uskutočnili v Nových Zámkoch a Nitre a dve české kolá PF v Prahe. 


Klubom, ktoré organizovali jednotlivé kolá a rozhodcom, ktorí na týchto pretekoch rozhodovali o poradí ďakujeme. Sme radi, že stále funguje spolupráca Slovenska a Česka, ktorá nás posúva vpred.