SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Prajeme Vám šťastné a veselé! :)

Vážení kolegovia, želáme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko len to najlepšie do nového roku!
Kolektív Se SGF

S blížiacom sa koncom roka by sme radi využili túto príležitosť 

a poďakovali za spoluprácu a podporu. Napriek tomu, že gymnastika 

je šport individuálny, naplnenie najvyšších cieľov dosiahneme

iba spoločným úsilím. 


Rok 2019 bol nielen rok plný nových projektov a dosiahnutých 

úspechov ale aj plný výziev, ktorým vďačíme za to, 

že nás v každodennom živote posúvajú vpred. 


Všetkým Vám prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov 

a do nového roku veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.


Ján Novák

prezident SGF

_________________________________________________________________


As we approach the end of another rewarding year, 

we would like to take this opportunity to thank you 

for all your support.


It was a year of accomplishments, challenges, 

and at the end, very successful. The challenges we face 

are the beauty of our sport. Sometimes we laugh, 

and sometimes we cry, even if they are tears of joy, 

which we saw many times this year.


We want to wish Happy Holidays to everyone on your 

team, and a successful and glorious happy new year!


Ján Novák

president of SGF