SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Prvé školenie rozhodcov parkouru na Slovensku

Parkour ako športové odvetvie, ktoré zastrešuje Slovenská gymnastická federácia naplno začína svoju činnosť. V prvom polroku sú naplánované prvé súťaže a k súťaži sú nevyhnutní rozhodcovia. Vôbec prvé školenie rozhodcov sa uskutoční v Bratislave, 25.1.2020.

Vyškolenie dostatočného počtu rozhodcov je základnou podmienkou k tomu, aby sme mohli organizovať súťaže. Znalosť pravidiel je však dôležitá aj pre trénerov, takže neváhajte! Ak máte záujem zúčastňovať sa súťaží ako klub,  potrebujete vyškolených rozhodcov aj trénerov.  Termín na zaslanie prihlášok je do 20.1.2020. Pozvánku aj prihlášku nájdete v prílohe.