SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Seminár trénerov a rozhodcov športového aerobiku, Bratislava 8.2. - 9.2. 2020

Sekcia ŠPORTOVÉHO AEROBIKU SGF Vás srdečne pozýva na seminár trénerov a rozhodcov, s pridanou aktivitou pre športovcov.

Seminár bude vedený interaktívnou a zážitkovou formou s doplnením teoretických poznatkov a praktických ukážok tréningov.  Cieľom bude zvýšenie informovanosti a odbornosti trénerov a rozhodcov športového aerobiku.Praktické ukážky tréningov s aktívnou účasťou športovcov.


Tešíme sa na vás.


Pozvánku a prihlášku na seminár nájdete nižšie.