SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

POZVÁNKA na seminár trénerov a rozhodcov ŠG mužov, 8.-9.2.2020, Trenčín

Sekcia športovej gymnastiky mužov pozýva všetkých záujemcov na každoročný Seminár trénerov a rozhodcov športovej gymnastiky mužov, ktorý sa bude konať 8. -9.februára 2020 v Trenčíne.

Pozvánka a príhláška na seminár sa nachádzajú v prílohe.

Teermín potvrdenia účasti je do 25.1.2020 !!!