SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Medailón o Kataríne KREKÁŇOVEJ

Pozrite si medailón o zaujímavých osobnostiach regiónov Slovenska, odvysielaný na STV2 v programe NeCelebrity .
Dnes, 20.1.2020 o Kataríne KREKÁŇOVEJ, reprezentačnej trénerke športovej gymnastiky žien.