SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Parkour má  vyškolených prvých rozhodcov!

Parkour ako nové športové odvetvie začlenené pod SGF rozbehol svoju činnosť v roku 2020 prvým školením rozhodcov v histórii Slovenska.  

Z pôvodne prihlásených 21 účastníkov sa kurzu zúčastnilo nakoniec 19 (2 svoju účasť odriekli zo zdravotných dôvodov). Kurz viedli Vladimír Zlatoš, rozhodca FIG a Roman Bíro, rozhodca vyškolený v ČR. Účastníci boli z 10 klubov zo Slovenska. Účastníci získali kvalifikáciu v obidvoch disciplínach, v ktorých sa v parkoure súťaží, a to Speed-run a Fereestyle. Týmto krokom sme si zabezpečili možnosť organizovať súťaže, s ktorými začíname už v marci. 

Všetkým účastníkom k získanej kvalifikácie rozhodcu 1. stupňa pre parkour gratulujeme a prajeme v ich rozhodcovskej činosti veľa úspechov.