SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Stretnutie komisie C programu, MG

V nadväznosti na 1. stretnutie zástupcov klubov C programu (19. októbra 2019 v Bardejove) sa členky komisie, ktoré počas tohto obdobia spracovávali všetky postrehy a návrhy, opäť stretli aby proces revitalizácie programu posunuli o ďalší krôčik vpred. Sme pyšní na ich tvrdú prácu a tešíme sa už čoskoro na výsledky.