SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Seminár trénerov a rozhodkýň športovej gymnastiky žien, 31.1. - 2.2.2020, Detva

Počas prvého februárového víkendu sa v Detve uskutočnil každoročný seminár pre trénerov a rozhodkyne športovej gymnastiky žien. Zúčastnilo sa ho 47 účastníkov z 12  registrovaných klubov SGF.

Program seminára bol pestrý, bol rozdelený do troch dní. Skladal sa z teoretických prednášok, ale aj z praktickej časti, ktorá sa konala v priestoroch špecializovanej gymnastickej telocvične klubu KŠG Detva.

Seminár bol otvorený prezidentom SGF Jánom Novákom, ktorý podal základné informácie o financovaní a činnosti SGF. 

Úlohou seminára okrem prezentácie dokumentov, ktorými sa sekcia v roku 2020 bude riadiť bolo ďalšie vzdelávanie trénerov.

Prednášku baletnej prípravy gymnastiek s praktickými  ukážkami predniesla Uľjana Volková, bývalá profesionálna baletka z Kazachstanu, ktorá je od  Januára 2020 trénerkou SGF.  Jej úlohou je starať sa o baletnú prípravu reprezentačných úsekov športovej a modernej gymnastiky.

V priebehu druhého dňa dostali naši tréneri aj veľmi cenné informácie od kondičného trénera a bývalého reprezentanta SR v atletike Petra NEDELICKÉHO zo základov atletickej prípravy v športovej gymnastike, ďalšou, veľmi zaujímavou bola prednáška Petra BIELIKA-mentálneho kouča na tému mentálny tréning športovcov. 

Aj záverečný deň seminára trénerov športovej gymnastky žien bol nabitý množstvom informácií s praktickými ukážkami nácviku akrobacie na tamblingovej dráhe a trampolíne. Prednášateľmi boli Katarína Krekáňová a Nikolay Gradoukin.

Demonštrátorkami počas seminára v praktických častiach boli dievčatá z klubu KŠG Detva.


Veríme, že pestrosť a vysoká odbornosť prednášateľov prispeli k obohateniu vedomostí zúčastnených trénerov a rozhodkýň, motivovali zúčastnených v ich ďalšej trénerskej a rozhodcovskej práci.


Poďakovanie patrí Sekcii žien ako aj organizujúcemu klubu KŠG Detva za vytvorenie podmienok a plynulý priebeh seminára.