SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Seminár pre trénerov Teamgym so zahraničnými lektormi

Teamgym je jednou z disciplín, ktoré sú zastrešené sekciou gymnastiky pre všetkých. Napriek tomu, že sa mu na Slovensku venuje len niekoľko klubov, je to atraktívna disciplína a veríme, že po tomto seminári sme inšpirovali aj ďalších trénerov, aby sa do súťaží zapojili. Seminár sa konal 8.2.2020.

Semináru predchádzalo zasadnutie technickej komisie Európskej gymnastiky Teamgym. Všetky priestory nám k plnej spokojnosti poskytol komplex X-bionic sphere v Šamoríne. Okrem členov technickej komisie bol na seminár prizvaný reprezentačný tréner Švédska v Teamgyme Gunnar Jansson. Predseda technickej komisie Per Sjostrand predstavil Teamgym ako samostatný šport, členky komisie Heli Lemmetty  a Bianca Franzoi sa venovali po teoretickej aj praktickej stránke prostným. Spôsob tréningu a prístup k cvičencom nám veľmi inšpiratívne objasnil Gunnar. Je absolútne odlišný od toho nášho a myslím, že vo všetkých účastníkoch zanechal veľký dojem.

Zo SGF sa semináru zúčastnilo 12 trénerov z 8 klubov. Demonštrátorky nám robili dievčatá z klubov KGŠ Slávia Trnava a Happy Gym Pezinok.