SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Seminár trénerov a rozhodcov ŠG mužov, Trenčín

V penzióne Magnólia a špecializovanej gymnastickej hale GK Pavlo Trenčín sa uskutočnil v dňoch 8-9. februára 2020 Seminár trénerov a rozhodcov Sekcie ŠG mužov. Dvojdňový seminár bol rozdelený na teoretickú časť, kde účastníci dostali aktuálne informácie o dianí v SGF, vyhodnotenie činnosti Sekcie ŠG M za rok 2019, ciele a plán na rok 2020.

Tréneri a rozhodcovia dostali nové informácie od pána Hamrana (Školenie usporiadateľov športových akcií), informácie o aktuálnej téme GDPR, o aktualizovanom Súťažnom poriadku SGF, o akcii "Pripravení na Tokio" a mnoho ďalších informácii. 

V teoretickej časti Ľuboš Rupčík informoval o dôležitých zmenách v pravidlách FIG a o pripravovaných zmenách po OH 2020. Prebrali a vyriešili sme vzniknuté problémy v Súťažnom programe ŠG M. Juraj Kremnický odprezentoval vyhodnotenie silových testov všetkých pretekárov zaradených v úsekoch SGF ŠG M na rok 2020. Podrobne prešiel každé testovanie a samozrejme aj návrh na zlepšenie u jednotlivých pretekárov. Na vysokej úrovni mali pripravené prezentácie hlavní rozhodcovia na vybraných  náradiach. S. Kremnická, G. Varga a T. Bohňa,M. Bohňa a L. Rupčík poukázali na najčastejšie chyby a najdôležitejšie zrážky v zostavách našich žiakov. 

Praktická časť semináru prebehla v špecializovanej gymnastickej hale GK Pavlo Trenčín, kde sme mali vytvorené výborné podmienky. K. Pavličková všetkým zúčastneným predniesla získané informácie z kempu UEG v Tirrenii (august 2019). Počas praktických ukážok prebiehala aktívna rozprava o tréningových jednotkách, o ich náplni a plánovaní. 

Seminár bol veľmi aktívny, od minulých rokov sa zvýšil počet účastníkov a veľmi omladol, čo dáva dobrý predpoklad na zvýšenie počtu aktívnych trénerov a pretekárov v ŠG M. 

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom Seminára, prednášajúcim za výborné prezentácie a GK Pavlo Trenčín za výborné podmienky, ktoré pre nás pripravili.