SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Školské majstrovstvá Slovenska v aerobiku stredných škôl

V snahe propagovať gymnastické športy na školách, SGF spolupracuje so Slovenskou asociáciou športu na školách. SAŠŠ organizuje 2 súťaže, ktoré odborne patrónuje SGF: aerobik na stredných školách a gymnastický štvorboj na základných školách.

Včera, 10.2.2020 sa v Trenčíne konali M SR v aerobiku stredných škôl. Súťaž prebiehala v piatich 50 minútových blokoch s rôznymi tanečnými štýlmi. Pretekári si účasť na M SR zabezpečili postupom z okresných a krajských kôl. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 52 súťažiach, z toho bolo 5 chlapcov. Prekvapivým víťazom sa stal Jakub Šiko z Trenčína. Všetci pretekári boli dobre pripravení po technickej aj kondičnej stránke.