SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti o členov SGF

S heslom "Športovec nie je pacient" pripravila SGF pre všetkých svojich členov projekt na zvýšenie zdravotníckej a regeneračnej starostlivosti o svojich členov. 

V poslednom období venuje SGF veľkú pozornosť zabezpečeniu zdravotníckej starostlivosti o členov reprezentačných družstiev. Našou snahou však je, aby náležitá pozornosť bola venovaná športovcom všetkých vekových kategórií a výkonnostných úrovní. Z tohto dôvodu sme v spolupráci s kinezioterapeutom Zdenkom Ďurišom pripravili projekt, ktorý by mal pomôcť zvýšiť starostlivosť o zdravie  členov na klubovej úrovni. Projekt bude prebiehať formou doškoľovania klubových regeneračných pracovníkov.

Svoj záujem o účasť na doškoľovaní pošlite do 20.2.2020 na adresu: gymnastics@sgf.sk

Požadované predpoklady: základný masérsky kurz a kurz športovej masáže, tréneri so základnou znalosťou anatómie.

Po zozberaní predbežných prihlášok, bude spracovaný časový harmonogram, ktorý bude komunikovaný s prihlásenými členmi.