SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Seminár trénerov a rozhodcov športového aerobiku, 08.02. - 09.02. 2020, Bratislava

V priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave sa 08. - 09.02. 2020 konal Seminár trénerov, rozhodcov a vybraných pretekárov športového aerobiku.  

 Prvý deň seminár, ktorý bol vedený interaktívnou a zážitkovou formou, naplnili zaujímavé a inšpiratívne prednášky odborníkov z oblasti  psychológie, fyzioterapie, antidopingu a organizovania medzinárodných súťaží. V nedeľu zase pretekárky (žiačky, juniorky ako aj seniorky) pod vedením členiek sekcie ŠA zdokonaľovali svoje športové umenie so zameraním sa na vybrané cvičebné tvary. Počas intenzívnych dvoch dní sa o skvelú atmosféru zaslúžilo celkovo 8 lektorov, 19 trénerov / 13 rozhodcov a 27 pretekárok.

 

Oľga Kyselovičová

predsedníčka sekcie