SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Sústredenie reprezentačného úseku Juniorky a Seniorky, 14. - 16.02. 2020, Bratislava

Športový aerobik: Juniorky a seniorky majú za sebou prvé reprezentačné sústredenie

     V dňoch 14.- 16.2.2020 sa konalo prvé tohtoročné sústredenie reprezentačných úsekov junioriek a senioriek v športovom aerobiku. Trénerke Oľge Kyselovičovej potvrdilo účasť 5 junioriek – Nina Ábelová, Hana Adámeková, Ela Farkašová, Paulína Koprdová (všetky KŠA Nitra), Tamara Pagáčová (Inter Aerobic Bratislava) a 3 seniorky (Anita Lamošová, Alena Učňová, Marcela Brestovská – všetky VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava). Pre chorobu či rodinné dôvody sa ospravedlnili Diana Molnárová (Slávia PÚ Prešov), Tajana Solárová (KŠA Nitra) a Lucia Kanožayová (Inter Aerobic Bratislava),


     Cieľom sústredenia bolo preverenie aktuálnej výkonnosti a pripravenosti súťažných zostáv pred prvými jarnými súťažami. Nakoľko viaceré juniorky prešli v tomto roku do vyššej vekovej kategórie a seniorky majú pred sebou kvalifikáciu na Majstrovstvá sveta v Baku, čakajú pred nimi nové výzvy. Svojím svedomitým prístupom počas sústredenia však potvrdili, že chcú na sebe pracovať a zdokonaľovať sa. 


Oľga Kyselovičová