SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Reprezentačnému úseku nádejí v modernej gymnastike sme odovzdali dekréty :)

Počas sústredenia nádejí západného a východného Slovenska sme 29.2. v Malinove odovzdali gymnastkám dekréty o zaradení do reprezentačného úseku v modernej gymnastike pre rok 2020! Kompletné zoznamy gymnastiek zaradených v úsekoch nájdete v sekcii MG - reprezentácia. Dievčatám k zaradeniu blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii Slovenska.