SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

1. kolo Slovenského pohára JIPAST v športovom aerobiku žiackych kategórií, 29.02. 2020 Bratislava

Svoju tohtoročnú  premiéru malo 1. kolo Slovenského pohára JIPAST v športovom aerobiku žiackych kategórii 29.02. 2020 v Bratislave. Pretekári športového aerobiku sa týmto pridali k ostatným sekciám a okrem súťaží v Pohári federácií, ktorá je spoločná pre Českú aj Slovenskú gymnastickú federáciu majú naši pretekári možnosť štartovať aj v kolách Slovenského pohára JIPAST.  Na organizáciu 1. kola sa podujal Royal aerobic club.

Prvého kola sa zúčastnilo 100 pretekárov zo 6 klubov z celého Slovenska, rozhodcovia odrozhodovali 104 zostáv. Súťažilo sa v 3 vekových kategóriách: nová generácia, mladšie žiactvo a staršie žiactvo.


Skladba rozhodcovského panelu pozostávala z 8 rozhodcov z ktorých 3 boli medzinárodné FIG rozhodkyne: Oľga Kyselovičová (VŠK FTVŠ UK Bratislava) , Katarína Šanková (Inter Aerobic Bratislava) a Petra Tomková (Slávia PU Prešov). 


Víťazkou AG1 IW sa stala Simona Sivá ( Inter Aerobic Bratislava)

Víťazkou ND IW sa stala Osvaldová Nelly ( VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava)

Víťazkou NG IW sa stala Štefániková Dominika ( VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava)


Víťazky a umiestnenia ďalších kategórii  v obsahu článku nižšie.


Ďakujeme organizátorom  za skvelú organizáciu súťaže, súťažiacim za ich športový výkon a rozhodcom za objektívne rozhodovania!