SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Krásny medzinárodný deň žien, milé ženy :)

Vedeli ste, že gymnastické športy sú jediným športovým odvetvím s prevahou žien? A tak všetkým našim ženám, gymnastkám, trénerkám, rozhodkyniam, choreografkám, funkcionárkam a manažérkam, mamičkám, priateľkám a podporovateľkám prajeme VŠETKO NAJKRAJŠIE K MEDZINÁRODNÉMU DŇU ŽIEN ❤️