SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Víťazom 24. Festivalu pohybových skladieb po tretíkrát Donaldgm Ludanice 

7. marca sa v Trnave konal už 24. ročník Festivalu pohybových skladieb. Toto tradičné a najväčšie podujatie organizované sekciou gymnastiky pre všetkých sa v Trnave koná od roku 2011. Predtým boli organizátormi Nové Zámky, Trenčín a Holíč. 

V Trnave sa zišlo 26 klubov, našimi zahraničnými hosťami boli Tyszagym Tyszaújváros z Maďarska a Art Insight z Lotyšska. Dva české kluby, jeden maďarský a 2 slovenské sa žiaľ pre ochranné opatrenia kvôli Corona vírusu z podujatia odhlásili. V 6 kategóriách mali diváci možnosť vidieť 48 skladieb s rôznym pohybovým obsahom, rôznymi námetmi, stvárnením. Mestská športová hala bola počas celého Festivalu naplnená divákmi, ktorí oceňovali predvedené skladby potleskom.

Všetky skladby boli hodnotené panelom rozhodcov, ktorý viedla naša garantka pohyboých skladieb Emília Fialová. Zbor rozhodcov: Mária Kotríková, Štefan Šušlík, Oľga Kyselovičová, Miroslav Vybíral a Barbora Volochová. Predvedené skladby boli na základe získaných bodov vyhodnotené ako zlaté, strieborné alebo bronzové. Všetci cvičenci za každú hodnotenú skladbu dostali medaily. Hodnotenie bolo elektronické, čo výrazne pomohlo k plynulosti podujatia. Ku kvalite podujatia prispelo profesionálne ozvučenie a opäť vylepšená výzdoba haly. Celým poduajtím nás sprevádzala rozhlasová redaktorka a bývalá vynikajúca hádzanárka Petra Ázacis Kuťková. 

Absolútnym víťazom sa už po tretíkrát v rade za sebou stal Donaldgym Ludanice so skladbou Zrodenie draka ( pre osvieženie pamäti v roku 2019 to bola skladba Dážď života a v roku 2018 Dobrodružstvo duchov). 

Víťaznej skladbe, ale aj všetkým oceneným skladbám, vystupujúcim, choreografom a trénerom srdečne gratulujeme! 

Organizujúcemu klubu KGŠ Slávia Trnava patrí poďakovanie za vynikajúco zorganizované podujatie.