SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Stanovisko SGF k súčasnej situácii COVID-19 / aktualizované 12.3.2020

Na základe sledovania vývoja aktuálnej situácie koronavírusu u nás doma a vo svete dnes rozhodlo vedenie SGF ohľadne účasti na najbližších podujatiach organizovaných doma aj v zahraničí. Zároveň platí PRÍSNY ZÁKAZ účasti na sústredeniach/akciách pre osoby, ktoré majú zvýšenú teplotu, dýchacie problémy či nádchu! Viac informácii v obsahu článku.

- Po prerokovaní nariadenia krízového štábu Ministerstva vnútra SR na zasadnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, primátora mesta Liptovský Mikuláš s okresnou epidemiologičkou sme sa na základe odporúčania rozhodli NEUSKUTOČNIŤ podujatie Kvalifikácia na M SR, ktoré sa malo konať 14.-15.3.2020. 

  • - RUŠÍME účasť výpravy na SP v Dohe (16.–22.3.2020)
  • - RUŠÍME 1. kolo Slovenského pohára parkour 14.3.2020 v Bratislave
  • - Sústredenie reprezentačného družstva MG (v období 12.-17.3.) prebieha zatiaľ podľa rozvrhu / aktualizácia 12.3. SÚSTREDENIE JE ZRUŠENÉ
  • - Účasť na Deriugina Cup a GP Kyjev (v období 18.-22./23.3.) je zatiaľ platná, účasť budeme riešiť v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva, FIG a LOC v zahraničí / aktualizácia z 12.3. VÝJAZD JE ZRUŠENÝ

 

Situáciu budeme pozorne sledovať, riadiť sa príslušnými orgánmi, vyhodnocovať a v prípade akýchkoľvek zmien vás budeme informovať.

 

V každom prípade netreba brať situáciu na ľahkú váhu, je potrebné dodržiavať prísne hygienické preventívne opatrenia (používať dezinfekcie, jednorázové utierky) a správať sa zodpovedne nie len k sebe ale aj k okoliu. Preto platí PRÍSNY ZÁKAZ účasti na sústredeniach/akciách pre osoby, ktoré majú zvýšenú teplotu, dýchacie problémy či nádchu!


MŠVVaŠ ďalej odporúča pri organizovaní športových podujatí:

-realizovať tieto športové aktivity bez účasti divákov,

- ak športové zväzy, obce resp. iné subjekty plánujú organizovať športové podujatie na verejných priestranstvách, zvážiť ich konanie,

- pri organizovaní športových podujatí svoje postupy konzultovať so samosprávou, úradom verejného zdravotníctva (regionálnym hygienikom) a medzinárodnými športovými zväzmi,

- ak sa športové podujatie bude organizovať, zvážiť účasť športovcov z krajín, kde sa koronavírus objavil.


Call centrá:

· Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812


 Prajeme pevné zdravie!

S pozdravom,


SGF