SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Sústredenie žiačok Regionálných centier talentovanej mládeže 2,  5. - 8.3.2020, Nové Zámky 

Prvý marcový týždeň sa uskutočnilo v Nových Zámkoch pod vedením zodpovednej trénerky Jany Korenačkovej  prvé tohtoročné sústredenie výberu žiačok RGCTM 2, ročníky narodenia 2011 - 2012. 
Sústredenie bolo zamerané na skvalitnenie športovej prípravy najmladších gymnastiek, s cieľom zjednotenia  prípravy talentovanej mládeže v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Sústredenia sa zúčastnilo spolu 10 žiačok, z toho len 5 pretekárok z celkového počtu pozvaných gymnastiek:

Rzounková Xénia -  Slavia UK Bratislava 

Adamčová Hanka - Slavia UK Bratislava  

Kilimajerová Katerina Rose - XBS Gymnastics Šamorín 

Strešňáková Svetlana - XBS Gymnastics Šamorín 

Ďurinová Zoe Zara - KŠG Handlová 

Ostatné pretekárky (5) - z klubov XBS Gymnastics Šamorín a KŠG Handlová sa zúčastnili sústredenia i napriek tomu, že menovite pozvané neboli, ale tréningového zrazu mali možnosť zúčastniť sa podľa podmienok v pozvánke sústredenia. 

Počas 4 dní dievčatá veľmi usilovne a disciplinovane trénovali a my veríme, že všetci zúčastnení odišli zo sústredenia plní nadšenia a motivácie do ďalšej práce.