SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Kde je vôľa, tam je cesta :)

Repre MG sa aspoň takýmito SOS online tréningami s hlavnou trénerkou Adelou Dimovou udržiava v kondícii... Veríme, že doma bude ostávať čoraz viac zodpovedných ľudí a pandémiu sa podarí zastaviť tak, aby sme mohli ďalej pokračovať v plnení našich snov ❤️ Sme pyšní na tento tím dievčat a ich zodpovedný prístup v príprave na ME, ktorú nám, a všetkým gymnastkám, narušilo ochorenie COVID-19. Všetkým prajeme pevné zdravie!