SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

List prezidenta Jána Nováka členom SGF

Prezident SGF Ján Novák sa prihovára členom SGF prostredníctvom listu, ktorý si môžete prečítať v prílohe.