SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Športový aerobik Slovensko - zdolávame VÝZVY!

Ahojte aerobičky Slovenska! 


Túto stránku https://www.facebook.com/111830603781829/photos/a.114283366869886/115421280089428/?type=3&theater vytvorili trénerky zo slovenských klubov športového aerobiku, aby všetky slovenské pretekárky mohli plniť rôzne výzvy a vzájomne sa tak motivovali a podporovali. 

Pravidelne budeme pridávať rôzne výzvy, ktoré môžte plniť a posielať videá svojim trénerkám, ktoré tieto videá následne na tejto stránke uverejnia ako aj na FB SGF.

Tešíme sa na vašu účasť.

 Športu zdar!