SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Rozvrh ONLINE tréningov  Baletnej prípravy pre reprezentačné úseky staršie žiačky, juniorky a seniorky  v ŠA.

Napriek tejto nie celkom vyhovujúcej situácii súvisiacej s  COVID+19, ktorá nás donútila prestať sa osobne stretávať a obmedzila nám možnosti cvičenia v telocvičniach a športových halách, máme predsa aj POZITÍVA a jedným z nich je aj cvičenie formou ONLINE Tréningov,  konkrétne Baletná príprava 😊 pre reprezentačné úseky staršie žiačky, juniorky a seniorky v ŠA. Rozvrh a ďalšie inštrukcie sú k dispozícii v obsahu článku.

 Baletnú prípravu bude viesť Ulyana Volková. Evidenciu účasti na týchto online tréningoch, budú viesť klubové trénerky v excely. Prosím, klaďte reprezentačné tréningy baletnej prípravy vo vyhradených dňoch pred tie klubové.  V prípade, ak majú v uvedenom čase dievčatá školu alebo písomku, prosím, oznámte to klubovej trénerk a v kópii na andrejkovicová@sgf.sk, olga.kyselovicova@fsport.uniba.sk v dostatočnom časovom predstihu, aby sa vedela zabezpečiť náhrada alebo výmena gymnastiek. Počet na jeden online tréning  je 10 dievčat.

 

Rozvrh tréningov

Každú stredu začíname 1.4. 2020 nasledovne:


Od 09:00 – 10:00

Staršie žiačka – AG1

1. Simona Sivá – Inter Aerobic BA

2. Nováková Nikoleta - Inter Aerobic BA

3. Prokopčáková Liliana - Inter Aerobic BA

4. Vaceková Sofia - Inter Aerobic BA

5. Turóciová Tariana - Inter Aerobic BA

6. Balážová Bibiana - Inter Aerobic BA

7. Veľká Viktória – KŠA Nitra

8. Sárazová eva – KŠA Nitra

9. Ortová Dorotka - VŠK FTVŠ UK Lafranconi BA

Juniorky- AG2

10. Pagáčová Karolína - Inter Aerobic BA

 

 Od 10:00 – 11:00

Juniorky – AG2

1. Ábelová Nina – KŠA Nira

2. Koprdová Paulína – KŠA Nitra

3. Solárová Tajana – KŠA Nitra

4. Adámeková Hana – KŠA Nitra

5. Farkašová Ela – KŠA Nitra

6. Molnárová Diana – Slávia PU Prešov

Seniorky

7. Lamošová Anita - VŠK FTVŠ UK Lafranconi BA

8. Brestovská Marcela - VŠK FTVŠ UK Lafranconi BA

9. Učňová Alena - VŠK FTVŠ UK Lafranconi BA

10. Kanožayová Lucia – Inter aerobic BA

  

 

 

AKO SA ZAPOJIŤ?

Tréningy budú prebiehať prostredníctvom aplikácie ZOOM, k stiahnutiu tu: https://zoom.us/join

 

K pripojeniu sa na tzv. meeting zadajte Ulyanine ID xxx xxx xxx a stlačte tlačidlo JOIN MEETING.

ID BOLO ZASLANÉ NA KLUBY MAILOM. POSKYTNUTÉ BUDE ĎALEJ IBA NA VYŽIADANIE. 

 

Chcela by som vás požiadať, aby ste inštaláciu a nastavenie konta vykonali aspoň deň pred samotným tréningom, a aby ste sa na tréning prihlásili minimálne 10 minút pred jeho začiatkom. Takto zabezpečíme plynulý štart tréningov. 

 

Vidíme, že dievčatá so svojimi trénerkami poctivo trénujú a sú vo forme a preto verím, že aj takáto forma repre tréningov  baletnej prípravy poteší 😊

V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností alebo technických problémov ma kontaktujte na andrejkovicova@sgf.sk.

 

Prajeme všetkým pevné zdravie. :)


S pozdravom,

 

Andrejkovičová