SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Výživové doplnky a rizika spojené s ich užívaním

Viete sa orientovať v oblasti výživových doplnkov? Ich používanie je veľmi rozšírené, ale aj tu treba dodržiavať pravidlá, aby to bolo zdraviu prospešné. Pre lepšiu orientáciu v tejto problematike Antidopingová agentúra SR pripravila informačný leták, ktorý je zverejnený v prílohe.